Treblinka

Żydzi zapędzani do pociągu do Treblinki

21 lip: 22 lipca 1942

22 lipca 1942 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w historii mieszkańców stolicy. Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców warszawskiego getta do Treblinki.