Upamiętnienie
Upamiętnienie miejsca

Gmach dawnej Głównej Biblioteki Judaistycznej przy ulicy Tłomackie 3/5 przetrwał zagładę warszawskiego getta i jest świadectwem Holokaustu. To w tym budynku zbierała się grupa Oneg Szabat gromadząc świadectwa i dokumenty. Po wojnie to właśnie tu rozpoczęły się badania nad Zagładą i tu do dnia dzisiejszego jest przechowywane Podziemne Archiwum Getta Warszawy.

Przed wojną budynek Głównej Biblioteki Judaistycznej był częścią kompleksu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Gdy w 1943 roku Niemcy w symbolicznym geście kończącym pacyfikację powstania w getcie warszawskim wysadzili synagogę w powietrze, pożar wdarł się również do gmachu Głównej Biblioteki Judaistycznej, obecnie siedziby Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia ŻIH w Polsce. Dowodem są — widoczne do dnia dzisiejszego — przebarwienia w miejscach działania wysokiej temperatury. W celu powstrzymania destrukcji posadzki oraz zwiększenia jej wytrzymałości, w 2017 roku poddaliśmy ją specjalistycznym pracom konserwatorskim.

Rewitalizacja holu
Podłoga posadzka w holu ŻIH

W 2017 zrewitalizowaliśmy główny hol.

Pomnik Oneg Szabat

Większość członków grupy Oneg Szabat nie ma swojego grobu, dlatego też naszym zamiarem jest nadanie im symbolicznego miejsca pamięci. Pomnik Oneg Szabat powstanie na terenie żydowskiego cmentarza przy ulicy Okopowej, w części wchodzącej w skład getta.