Tłumaczenie
pełnej edycji Archiwum

Ważnym elementem Programu jest przetłumaczenie wszystkich tomów pełnej edycji Archiwum Ringelbluma na język angielski oraz opublikowanie tłumaczeń online. W 2017 roku wydaliśmy drukiem pierwszy tom Archiwum Ringelbluma w wersji angielskiej. Polskie i angielskie opracowania zostaną powiązane z kopiami cyfrowymi oryginalnych dokumentów i w dalszej perspektywie – w oparciu o ich zawartość – zostanie stworzona wirtualna Encyklopedia Getta Warszawskiego.

Prace nad przekładem pełnej 38-tomowej edycji zostały zaplanowane na 10 lat.

Osoba kontaktowa: Katarzyna Person

THE RINGELBLUM ARCHIVE. UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO, VOL. 1

Warsaw Ghetto. Everyday Life

„Warsaw Ghetto. Everyday Life” jest tomem otwierającym serię anglojęzycznej edycji dokumentów z Archiwum Ringelbluma. Zamieszczono w nim siedemdziesiąt jeden opracowanych naukowo dokumentów dotyczących różnych aspektów życia codziennego w getcie warszawskim. Do książki dołączono płytę DVD zawierającą skany zawartych w tomie dokumentów znajdujących się w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.