Tłumaczenia

Niezwykle ważnym elementem Programu jest przetłumaczenie wszystkich tomów pełnej edycji Archiwum Ringelbluma na język angielski oraz opublikowanie ich online. Przekłady z języków oryginalnych: polskiego, jidysz, hebrajskiego oraz niemieckiego, są dokonywane we współpracy z naukowcami i badaczami z całego świata.

Prace nad przekładem pełnej 38-tomowej edycji zostały zaplanowane na 10 lat.

Osoba kontaktowa: Katarzyna Person

THE RINGELBLUM ARCHIVE. UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO, VOL. 1

WARSAW GHETTO. EVERYDAY LIFE

„Warsaw Ghetto. Everyday Life” jest tomem otwierającym serię anglojęzycznej edycji dokumentów z Archiwum Ringelbluma. Zamieszczono w nim siedemdziesiąt jeden opracowanych naukowo dokumentów dotyczących różnych aspektów życia codziennego w getcie warszawskim. Do książki dołączono płytę DVD zawierającą skany zawartych w tomie dokumentów znajdujących się w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Opracowanie: Katarzyna Person

Tłumaczenia: Anna Brzostowska, Katarzyna Gucio, Jerzy Giebułtowski, Helen Beer, Khayke Beburiah Wiegand, Vincent Homolka, Wojciech Tworek, Lena Watson

Tom jest dostępny na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej.

THE RINGELBLUM ARCHIVE. UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO, VOL. 2

ACCOUNTS FROM BORDERLANDS, 1939-1941

W drugim tomie czytelnik znajdzie świadectwa z lat 1939–1942, dokumentujące sytuację na tych ziemiach Drugiej Rzeczpospolitej, które między wrześniem 1939 a napadem Niemiec na ZSRR 21 czerwca 1941 roku znalazły się pod okupacją sowiecką, następnie zaś przeszły we władanie niemieckie. Chodzi tu o nieco ponad 50% całego terytorium przedwojennej Polski, zamieszkiwane przez około 40% Żydów polskich. Po wrześniu 1939 roku na ziemiach tych znalazło się dodatkowo co najmniej 250 tysięcy Żydów, zbiegłych w przewidywaniu rosnących represji antyżydowskich z ziem polskich pozostających pod okupacją niemiecką. Świadectwa, jakie zgromadził w warszawskim getcie zespół Emanuela Ringelbluma, publikowane są w większości przypadków raz pierwszy.

Opracowanie: Andrzej Żbikowski

Tom jest dostępny na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej.