Tłumaczenia

Niezwykle ważnym elementem Programu jest przetłumaczenie wszystkich tomów pełnej edycji Archiwum Ringelbluma na język angielski oraz opublikowanie ich online. Przekłady z języków oryginalnych: polskiego, jidysz, hebrajskiego oraz niemieckiego, są dokonywane we współpracy z naukowcami i badaczami z całego świata.

Prace nad przekładem pełnej 38-tomowej edycji zostały zaplanowane na 10 lat.

Osoba kontaktowa: Katarzyna Person

THE RINGELBLUM ARCHIVE. UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO, VOL. 1

WARSAW GHETTO. EVERYDAY LIFE

„Warsaw Ghetto. Everyday Life” jest tomem otwierającym serię anglojęzycznej edycji dokumentów z Archiwum Ringelbluma. Zamieszczono w nim siedemdziesiąt jeden opracowanych naukowo dokumentów dotyczących różnych aspektów życia codziennego w getcie warszawskim. Do książki dołączono płytę DVD zawierającą skany zawartych w tomie dokumentów znajdujących się w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Opracowanie: Katarzyna Person

Tłumaczenia: Anna Brzostowska, Katarzyna Gucio, Jerzy Giebułtowski, Helen Beer, Khayke Beburiah Wiegand, Vincent Homolka, Wojciech Tworek, Lena Watson

THE RINGELBLUM ARCHIVE. UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO, VOL. 2

ACCOUNTS FROM BORDERLANDS, 1939-1941

W drugim tomie czytelnik znajdzie świadectwa z lat 1939–1942, dokumentujące sytuację na tych ziemiach Drugiej Rzeczpospolitej, które między wrześniem 1939 a napadem Niemiec na ZSRR 21 czerwca 1941 roku znalazły się pod okupacją sowiecką, następnie zaś przeszły we władanie niemieckie. Chodzi tu o nieco ponad 50% całego terytorium przedwojennej Polski, zamieszkiwane przez około 40% Żydów polskich. Po wrześniu 1939 roku na ziemiach tych znalazło się dodatkowo co najmniej 250 tysięcy Żydów, zbiegłych w przewidywaniu rosnących represji antyżydowskich z ziem polskich pozostających pod okupacją niemiecką. Świadectwa, jakie zgromadził w warszawskim getcie zespół Emanuela Ringelbluma, publikowane są w większości przypadków raz pierwszy.

Opracowanie: Andrzej Żbikowski