O programie

Program Oneg Szabat to wieloletni plan działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o działalności grupy Oneg Szabat, upamiętnienie jej członków oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Getta Warszawy, czyli. tzw. Archiwum Ringelbluma w Polsce i za granicą.

Program ruszył 18 września 2017 r., dokładnie w 71. rocznicę wydobycia pierwszej części Archiwum spod gruzów szkoły przy Nowolipkach 68 i będzie prowadzony do 2025 r.

Emanuel Ringelblum i jego współpracownicy z grupy Oneg Szabat stawiali Niemcom opór, używając jako broni papieru i pióra. Dokumentowali okrucieństwo życia w warszawskim getcie oraz tragedię Żydów w czasie Zagłady. Walczyli o zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectwa tamtego czasu. Z zebranych przez Oneg Szabat dokumentów, notatek, dzienników powstało Podziemne Archiwum Getta Warszawy (znane również jako Archiwum Ringelbluma). Zostało ono ukryte i odnalezione po wojnie w ruinach Warszawy. Od 70 lat jest przechowywane w budynku dawnej Głównej Biblioteki Judaistycznej, w którym spotykali się członkowie grupy Oneg Szabat. Tu jest chronione i opracowywane przez pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Misją Programu jest zachowanie pamięci o polskich Żydach i ich Zagładzie, zabezpieczenie dziedzictwa, które pozostawił dr Emanuel Ringelblum. Archiwum Getta i historia jego powstawania należą do pamięci świata. Chcemy, by dostęp do zgromadzonych dokumentów był możliwy dla każdego, a wiedza o Podziemnym Archiwum Getta Warszawy i jego twórcach stała się powszechna.

Program Oneg Szabat jest realizowany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.