O programie

Program Oneg Szabat to wieloletni plan działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o działalności grupy Oneg Szabat, upamiętnienie jej członków oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Getta Warszawy, czyli. tzw. Archiwum Ringelbluma w Polsce i za granicą.

Program ruszył 18 września 2017 r., czyli dokładnie w 71. rocznicę wydobycia pierwszej części Archiwum spod gruzów szkoły przy Nowolipkach 68 i będzie prowadzony do 2025 r.

Upowszechniając wiedzę o Archiwum chcemy przekazać współczesnym pokoleniom wiedzę o tamtym czasie pozostawioną nam przez tych, którzy zetknęli się z Zagładą. Opowiedzieć o ich postawach – o braterstwie, niesieniu wzajemnej pomocy, sprzeciwie, konspiracji, codziennych trudnych wyborach i w końcu o lęku przed terrorem. O tym, że walka nie zawsze przybiera walkę zbrojną – może odbywać się także poprzez intelektualny opór i pracę.

Program Oneg Szabat jest realizowany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.