“Archiwum ważniejsze niż życie” – książka dostępna po angielsku

Przygotowana przez edukatorów z Żydowskiego Instytutu Historycznego, popularyzatorska praca poświęcona gettu warszawskiemu i działalności grupy Oneg Szabat, ukazała się niedawno w języku angielskim.

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która – jak wierzymy – pomoże Państwu pogłębić wiedzę o historii Żydów polskich w czasie II wojny światowej. W książce tej zawarliśmy kluczowe informacje dotyczące getta warszawskiego i działającej w nim grupy Oneg Szabat, której założycielem był historyk dr Emanuel Ringelblum. Jego zespół pracował w konspiracji, gromadząc wszechstronną dokumentację życia i śmierci społeczności żydowskiej pod okupacją niemiecką. Przedstawiając w syntetyczny sposób ich dorobek, staramy się także podejmować wiele zagadnień dotyczących wojennych losów polskich Żydów.

Znajdą tu Państwo wyjaśnienie kluczowych pojęć, noty biograficzne oraz teksty źródłowe z Archiwum Ringelbluma, jak również bogaty materiał ilustracyjny: fotografie i mapy, przedstawiające getto warszawskie oraz prace grupy Oneg Szabat.

Wnętrze książki Archiwum ważniejsze niż życie

Publikacja towarzyszy wystawie stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” i jest częścią Programu „Oneg Szabat”. Celem Programu jest udostępnienie i upowszechnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma) oraz upamiętnienie członków grupy Oneg Szabat.

„Duchowy opór jednostki”. Przeczytaj wywiad z autorami książki

Zobacz książkę w wirtualnej Księgarni na Tłomackiem