Kontakt

Program Oneg Szabat

ul. Tłomackie 3/5
00–090 Warszawa
tel.: (22) 827 92 21

onegszabat@jhi.pl

ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma został utworzony w 1947 r. z przekształcenia z Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Obecnie Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma jako państwowa instytucja kultury tworzy podstawy naukowe dla rozwoju wiedzy o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów polskich, upowszechnia efekty prowadzonych badań, udostępnienia zachowane świadectwa materialne oraz sprawuje wszechstronną opiekę nad zbiorami przekazanymi przez Stowarzyszenie w użyczenie.

Żydowski Instytut Historyczny od 70 lat zajmuje się historią i kulturą żydowską, a w szczególności badaniem losów Żydów polskich w czasie Zagłady. W ramach swojej działalności prowadzi największą w Polsce bibliotekę judaistyczną, działalność wydawniczą, konserwację dzieł sztuki i badania genealogiczne dzięki, którym osoby z całego świata mogą odnaleźć swoje korzenie.

STOWARZYSZENIE ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce działa od 1951 roku na rzecz upamiętnienia historii i kultury polskich Żydów oraz ich wkładu w kulturę światową, pozyskując fundusze i wspierając różnorodne inicjatywy.

Stowarzyszenie ŻIH założyło i współfinansuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Muzeum POLIN) oraz wspiera Instytut w działalności programowej, m.in. udostępniając nieodpłatnie budynek przy ulicy Tłomackie Tłomackie 3/5 wraz ze zbiorami, przekazując na rzecz Instytutu darowizny rzeczowe i finansowe oraz realizując wspólne projekty, wśród których kluczowym jest program „Oneg Szabat” poświęcony Archiwum Ringelbluma. Współpraca obydwu organizacji jest przykładem skutecznego partnerstwa publiczno-prywatnego.