Artykuły

ARG I 414_4
31 maja: Jechiel Górny

W Oneg Szabat wraz z Herszem i Blumą Wasserami oraz Eliaszem Gutkowskim zajmował się katalogowaniem materiałów i kopiowaniem dokumentów.