PROGRAM ONEG SZABAT

Program Oneg Szabat został powołany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, by upowszechnić wiedzę o Podziemnym Archiwum Getta Warszawy, udostępnić zachowane w nim dokumenty oraz upamiętnić członków grupy Oneg Szabat.

Grupa Oneg Szabat zachowała pamięć o Żydach zniewolonych w warszawskim getcie i ich śmierci w obozach zagłady. Podjęła walkę z Niemcami intelektualnym oporem i pracą. Stworzone przez nią Podziemne Archiwum Getta Warszawy jest najważniejszym świadectwem Holokaustu.

Powołaliśmy Program Oneg Szabat, by kontynuować misję współpracowników Ringelbluma – ocalać pamięć o polskich Żydach. Chcemy, by wiedza o Archiwum i o jego twórcach stała się powszechna. Archiwum Ringelbluma to część „pamięci świata”, a grupa Oneg Szabat to jedni z jego etycznych przywódców.

O Programie

Program został powołany
18 września 2017 r.

Aktualności

Aktualności Programu
Oneg Szabat

PROJEKTY
EMANUEL RINGELBLUM
I GRUPA ONEG SZABAT

Jesienią 1940 roku grupa kilkudziesięciu osób żyjących w warszawskim getcie zaczęła zbierać i opracowywać szeroko pojętą dokumentację losów polskich Żydów pod okupacją niemiecką.

W tym czasie nie wiedzieli jeszcze, że nasilające się prześladowania przerodzą się w masową eksterminację narodu żydowskiego, a praca, której się podjęli, stanie się najważniejszym świadectwem Zagłady. Spotykali się w soboty, dlatego też przyjęli nazwę Oneg Szabat, co w języku hebrajskim oznacza radość soboty.

Inicjatorem utworzenia grupy był Emanuel Ringelblum – historyk i badacz relacji polsko-żydowskich.

Emanuel
Ringelblum

Założyciel grupy Oneg Szabat i twórca Archiwum

Grupa
Oneg Szabat

Działalność grupy i biogramy jej członków

ARCHIWUM RINGELBLUMA

Oneg Szabat pracowała wykorzystując nowoczesne metody gromadzenia materiałów naukowych. Dbano, aby zebrany materiał ukazywał pełny i obiektywny obraz rzeczywistości, ze wszystkimi faktami i szczegółami.

Do Archiwum włączano dokumenty oryginalne lub ich szczegółowe odpisy. Zbierano zarówno akta oficjalnych instytucji, jak i prasę, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia, kartki żywnościowe, korespondencję napływającą do getta, dokumenty osobiste itp. Chętnie przyjmowano dzienniki i pamiętniki. W Archiwum znalazło się również kilkadziesiąt fotografii, a także ponad 300 rysunków i akwarel.

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego w 1999 roku zostało wpisane na listę
„Pamięć Świata” UNESCO.

O Archiwum

Historia i zasoby Podziemnego Archiwum Getta Warszawy

Artykuły

Artykuły o zasobach Archiwum i grupie Oneg Szabat

ODNALEZIONE ARCHIWUM

ZAWIERA

0
STRON
0
RELACJI, DZIENNIKÓW I WSPOMNIEŃ
0
TECZEK DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH
0
OPRACOWAŃ NAUKOWYCH
0
UTWORÓW LITERACKICH
0
FOTOGRAFII
0
TYTUŁY PRASY KONSPIRACYJNEJ
Wesprzyj
Program Oneg Szabat

Przekaż dowolną kwotę i pomóż nam wypełnić testament członków Oneg Szabat – upowszechnić największe świadectwo Zagłady z nadzieją, że już nigdy się nie powtórzy.

Dotacja

Dane osobiste

Terms

Suma Darowizny 10,00zł