Wesprzyj

ORGANIZATORZY

Organizatorem kampanii crowdfundingowej Oneg Szabat jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Kampania realizowana jest we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w ramach wieloletniego programu „Oneg Szabat”.

Instytut i Stowarzyszenie wywodzą się z założonego w 1944 roku Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Misją obydwu instytucji jest zachowanie dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich i upowszechnianie wiedzy na ten temat.

Siedzibą Instytutu i Stowarzyszenia jest historyczny budynek przy ulicy Tłomackie 3/5, stanowiący własność Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie wspiera Instytut w działalności programowej, m.in. udostępniając nieodpłatnie budynek przy ulicy Tłomackie 3/5 wraz ze zbiorami, przekazując na rzecz Instytutu darowizny rzeczowe i finansowe oraz realizując wspólne projekty, wśród których kluczowym jest program „Oneg Szabat” poświęcony Archiwum Ringelbluma. Współpraca obydwu organizacji jest przykładem skutecznego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jeżeli zainteresowała Cię nasza kampania, zachęcamy do zapoznania się z innymi współtworzonymi przez nas projektami:

Nowo powstająca platforma internetowa, prezentująca szerokiej publiczności najcenniejsze zbiory sztuki znajdujące się w posiadaniu Instytutu i Stowarzyszenia.

Portal internetowy Instytutu i Stowarzyszenia, który udostępnia w formie cyfrowej zbiory biblioteczne, archiwalne i sztuki znajdujące się w posiadaniu obydwu instytucji, w tym wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO Archiwum Ringelbluma.