תמכו בפרוייקט

מדיניות פרטיות

§ 1. הוראות כלליות

מתוך דאגה לזכותם של משתמשי אתר עמותת המכון ההיסטורי היהודי בפולין לפרטיות ומילוי דרישות החוק, עמותת המכון ההיסטורי היהודי בפולין, היושבת בוורשה ברחוב טלומצקיה 3/5 (להלן: "העמותה"), מפרסמת מסמך זה המסביר ומיידע כיצד הנתונים שסופקו על ידי משתמשי האתר (להלן: "המשתמשים") נאספים, מעובדים ומאובטחים.

§ 2. איסוף ועיבוד נתונים על ידי העמותה

1. העמותה אוספת מידע הנוגע לאינטראקציות של המשתמשים עם האתר, התכנים והשירותים, ובכלל זה: מידע הנוגע למכשירים ו"נתוני לוג" הכוללים תאריך, משך הביקור באתר וכתובת ה-IP ממנו נוצרה
2. את הנתונים על הפרטים האישיים אשר סופקו על ידי המשתמשים מנהלת העמותה היושבת בוורשה ברחוב טלומצקיה 3/5, 00-090 ורשה. העמותה מעבדת את הפרטים האישיים בהתאם להיתר שניתן על ידי המשתמשים ובהתאם לחוקים הרלבנטיים לרבות החוק מיום 29 באוגוסט 1997 הנוגע להגנה על פרטים אישיים וכן החוק מיום 18 ביולי 2002 הנוגע לשירותים אלקטרוניים.

§ 3. שימוש ושיתוף של נתונים אישיים

1. הנתונים האישיים של המשתמשים משמשים למטרות הבאות: ביצוע מדידות ושיפור התוכן והשירותים, הודעה על פעילויות העמותה, פעילות שיווק וקידום מכירות בהינתן הסכמתו המוקדמת של המשתמש לפעילות זו ושליחת ניוזלטר ללא תשלום המכיל מידע אודות העמותה במידה והמשתמש הביע את הסכמתו לקבלת הניוזלטר קודם לכן.
2. העמותה אינה מספקת נתונים אישיים של המשתמשים לצד ג', למעט במצבים בהם קיימת הסכמה מפורשת של המשתמש או לבקשת הגופים המוסמכים לכך.
3. העמותה רשאית לפרסם נתונים מסכמים אנונימיים או דוחות סטטיסטיים, לדוגמא בנוגע למספר המבקרים באתר. עם זאת, נתונים אלה אינם מאפשרים זיהוי של משתמשים בודדים ואינם מהווים פרטים אישיים.

§ 4. גישה לפרטים אישיים, הזכות להכנסת שינויים

העמותה מאפשרת למשתמשים המספקים פרטים אישיים לעיין בפרטיהם האישיים, לעדכנם ולהסירם.

§ 5. מדיניות השימוש בקבצי "cookies" ומנגנונים אוטומטיים לאחסון נתונים בציוד הקצה של המשתמש ו/או נתונים הנמסרים אוטומטית על ידי המשתמש.

האתר עושה שימוש במנגנונים לאחסון אוטומטי של נתונים (מנגנונים מסוג "cookies" או "e-Tag"). מנגנונים אלה נועדו להתאמה טובה יותר של האתר לצרכי המשתמשים. לעניין מדיניות הפרטיות, מנגנונים לאחסון נתונים אוטומטיים יקראו "cookies".
2. קבצי "cookies" הינם קבצים המאוחסנים על ציוד הקצה של המשתמש, המשמשים לזיהוי הדפדפן של המשתמש במהלך השימוש באתר. בעזרתם מקבל מנהל האתר מידע סטטיסטי על כמות המשתמשים באתר, פעילות המשתמשים.
3. מרבית קבצי "cookies" הינם קבצים זמניים אשר נמחקים באופן אוטומטי מהדיסק הקשיח לאחר סיום הקשר עם השרת. חלק מקבצי "cookies" מאפשרים את זיהוי המשתמש בזמן ביקור חוזר באתר. קבצים אלה מאוחסנים בציוד הקצה של המשתמש ואינם נמחקים באופן אוטומטי.
4. בכל רגע, רשאי המשתמש לבטל בדפדפן את אפשרות השימוש בקבצי "cookies", אך כתוצאה מכך עלול המשתמש לחוש בקשיים הקשורים בהפעלת השירותים הניתנים באתר.
5. במקרה של מכשירים ניידים אנלוגיים וכן במכשירים נייחים עושה האתר שימוש במנגנון אחסון קבצי "cookies", המאפשר שמירת מידע הקשור בנתוני המשתמש.
6. תוכן קבצי "cookies" אינו מאפשר זיהוי של המשתמשים. קבצים אלו אינם משמשים לעיבוד ואחסון פרטים אישיים.

§ 6. קישורים לדפים אחרים

מסמך זה מתייחס רק לאתר המנוהל על ידי העמותה. העמותה אינה אחראית על הקישורים הנמצאים באתר, המאפשרים למשתמשים גישה ישירה לעמודים שאינם מנוהלים על ידי העמותה.

§ 7. אמצעים טכניים וארגוניים לאבטחת המידע

1. המידע המסופק על ידי המשתמשים מעובד ומאוחסן באמצעות אמצעי אבטחת מידע מתאימים ובהתאם לנדרש בחוק הפולני.
2. העמותה מגנה על נתוני המשתמשים מפני גישה, שימוש או פרסם פומבי בלתי מורשים.
3. הנתונים מעובדים בסביבה מבוקרת, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע.