תמכו בפרוייקט

פרטי התקשרות

כתובת:

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa

טלפון: +48 22 471 0370
מייל: onegszabat@szih.org.pl