תמכו בפרוייקט

שותפים ותורמים לתכנית "עונג שבת"

אנו מודים לידידי המכון ההיסטורי היהודי ע"ש עמנואל רינגלבלום ועמותת המכון ההיסטורי היהודי בפולין, על תמיכתם הכספית המשמעותית ועל כך שאפשרו לנו להשיק את תכנית "עונג שבת".

ארגון הג'וינט
קרן עזריאלי
קרן דוד ברג
קרן ג'רלד שוורץ והתר רייזמן
הלינה פשקובסקה
קרן קורת
הפדרציה היהודית בקנדה (UIA)
קרן לדור ודור
קרן משפחת רוזן
קרן רוטשילד
טאובה פילנתרופיות

תודה מיוחדת לגברת הלה גרוס, אשר אפשרה שימוש חופשי בחלקים מתוך הסרט "מיר לעבן געבליבענע" ("אנו שנותרנו בחיים") בבימויו של סבה, נתן גרוס. מסמך חשוב זה המתעד, בין היתר, את הוצאת ארכיון רינגלבלום ממקום הטמנתו ופתיחתו, שרד הודות לטיפולו של מר יעקוב גרוס, בנו של במאי הסרט ואביה של הגברת הלה גרוס.