תמכו בפרוייקט

עדות שהושארה לעידן טוב יותר

העדות אותה השאירו האנשים שנידונו למוות נטמנה באדמה, בתקווה שתימצא ותיקרא בעולם טוב יותר...
עזרו להפיץ בעולם את אחת העדויות החשובות ביותר על השואה.

שתפו אחרים ביוזמה שלנו!